Cine sunt?

Cine sunt?
Sunt un gând rătăcit printre alte
Milioane de gânduri cu mult mai înalte,
Doar o pală de vânt ce îşi poartă
Printre alte adieri nerăbdarea încordată.

Cine sunt ?
Doar un suflet ce încă zâmbeşte
Amintiri adunând, care încă iubeşte
Nemişcarea şi valul ce poartă
La un loc inerţia şi veşnica soartă.

Cine sunt ?
Sunt o frunză purtată de vânt
Printre nori cenuşii şi un soare apunând,
Doar un nume legat de-un cuvânt
Prin consoane sonore şi vocale curgând.

Cine sunt?
Doar o piatră în albie de râu
Între altele-asemenea smulse din brâu
De munți milenari ce-au rămas neclintiți
Prin eterne furtuni de aspirații, cuminți.

Cine sunt?
Sunt un gând rătăcit printre alte
Milioane de gânduri cu mult mai înalte,
Doar un nume legat de-un cuvânt
Prin consoane sonore şi vocale curgând.

Ce s-a mai scris pe aceeași temă, găsiți la Eddie în tabel.

Anunțuri

Despre toamnă

Pinterest

Toamna e despre parfum de gutui şi de mere,
Despre soarele blând în culoare de miere,
Despre grânele strânse grăbit în hambare,
Despre al ei veşmânt viu, încărcat de culoare.

Toamna ne şopteşte uşor la fereastră
O poveste, când bruma e tot mai deasă
Despre păsări ce-au plecat spre meleaguri mai calde,
Despre căldura din vatră, flăcări zglobii în noapte.

 

 

Exercițiu de fericire

Pinterest

Las deoparte lucrurile imposibile și minunile,
Iar în rutina zilnică îmi doresc, în mod deosebit, a învăța
Atenția, inventivitatea, să descopăr experiențele
Care intrigă și fac între lucrurile știute diferența,
Să deprind arta pașilor mărunți.

Aș mai renunța la conflictele dintre spirit și rațiune
Dacă, la momentul potrivit, cineva-mi va spune adevărul
Cu dăruire, învățându-mă să aștept, oricât ar fi nevoie,
Ca înfrângerile, greutățile, căderile să devină firescul
Care îmi destăinuie că nimic nu-i ușor.

Gând diurn

imagine: Pinterest

Într-o astfel de zi
Jumătate însorită, jumătate umbrită
De nori fără consistenţă
Nu-mi rămâne altceva de făcut, decât
Să las lumina să danseze
Pe-o aripă care cuprinde un moment
Şi încă o clipă.
Desculţe să valseze-n iarba înaltă
Lumina, aripa şi clipa,
Să cearnă moara zeilor nisipul
De zgura timpului,
De amintiri întortocheate să se scuture,
Iar timpul să se strecoare-ncetişor
Spre asfinţit.

Ziua care şi-a pierdut numele

imagine: Pinterest

Ziua de astăzi îşi caută numele
Printre cuvinte uitate, ieşite din uz,
Printre gesturi ce-acum ar părea desuete
Prăfuite şi ele, ca o formă de-abuz.

Ziua de astăzi a uitat să mai zboare
Să-şi deschidă aripile cât mai larg,
Să se-ndrepte, săgeată, spre soare
Într-un zbor definit, susţinut, avântat.

Ziua de astăzi a uitat să mai creadă
În surâs inocent şi sublim de copil,
În mirările ce înc-ar mai vrea să vadă
Sau s-audă, să ştie înţelesul subtil.

Aş putea încerca să-i dau eu un nume
Ce cuprinde cuvinte sau gesturi, sau zbor,
Un surâs inocent de copil, o minune
Şi-o mirare că pare a fi prea uşor

Contururi

 

imagine: Pinterest

Conturez
Un soare arzând
Ce picură miere de tei
Printre litere, dând
Tropotit jucăuș pe alei
Virtuale.

Gând
Se-ntețește râzând
De știute mirări, de culoare,
Se rotește mereu, așteptând
Aripi noi, diafane, să zboare
Dezinvolt.

Conturez
Pe nisipul cel fin, alburiu
În cromatica stinsă de vară
Linii frânte și-un cerc mai zglobiu,
Valuri noi le vor șterge spre seară
Jucăuș.

 

 

 

Gând în culori

 

imagine: Pinterest

Astăzi îmi voi picta gândurile
În culori poate chiar prea stridente
Fără teama că toate straturile
Ce se-aştern uneori insistente
Vor ceda.

Sau mai bine încerc a le scrie,
Undeva, pe un colt de perete
Din culoare ce nu se prescrie
Și amestecuri tot mai răzleţe,
Suvenir.

Cred că încă mai pot să pictez
În culori cu sclipiri diafane
O alee cu dor, nu ratez
Amintiri aşezate-n icoane,
Legământ.

Şi-aş găsi pe străduţa aceea,
Potecuţă străbătută în zbor
Cu aspect pastelat, odiseea
Închinată în gând aripilor,
Infinit.