Dacă

Pinterest

De ne-am scrie poveştile împreună
Spre apus sau în nopți luminate de lună
Murmurând pe furiş în calde silabe
De ninsori şi surâsuri senine, albastre.

De-am şopti nerostite cuvinte împreună
Din priviri, peste lume ca peste o turmă
De zglobii fulgi, zâmbete înmugurite
Ce-şi aşteaptă-nflorirea în glastra cuminte.

De-am putea spinteca prin văzduh depărtarea
Împărțind în fragmente mai mici aşteptarea
Ne-am aşterne uşor peste lume, poveste
Despre stele şi visuri şi gând ce sclipeşte.

Reclame