Fărâme de secunde

Din fărâme de secunde, întunecări, ploi şi cenuşiuri, priviri spre înapoi, sau înainte…

 

La capatul curcubeului

2902

Te-am aşteptat de-a lungul unei întregi mişcări de revoluţie, cu îndoială şi speranţă, dar paşii ţi s-au rătăcit.

M-am mutat apoi undeva aproape, în aceeaşi galaxie, între Pământ şi lună, în aşa fel încât să nu mai existe niciodată vreo eclipsă.

Acum număr secundele ce mă despart de sosirea ta, trecându-mi clipele pe răbojul astrelor.

Mă însoţeşte bătrânul gramofon ce-mi picură în auz muzica şoaptelor tale, iar vechiul felinar îmi luminează cadranul din ce în ce mai opac al ceasului, ale cărui tic-tacuri sunt tot mai lente.

O fi obosit şi el de atâta aşteptare… sau, doar eu ?

Dacă n-ai aflat, să știi că încă mai citesc și te descifrez la lumina lunii. Am vrut să te găsesc în stele, dar au pălit toate la vederea ta. Așează-mi-te pe palme și nu mai pleca!

Te păstrez într-o fărâmă de lut ars.

Cum? Si tu ai obosit? Păcat!

View original post

Toamna- n pastel

hqdefault

Toamna din suflet amestecând culoare
De bronz, ruginiu, aramă cursă-n soare,
Flăcări dansând peste vârf de pădure,
Frunze aprinse legănate-n vânt, mirare.

Toamna risipind imenși faguri de miere
Prime pasteluri, palidă abreviere,
Cad înserări ca- ntr-o anemiere
Așteaptă aplauze la premiere.

Tușa finală, bronz, aur și miere,
Zgomotul sec al vântului cere
O neștiută, dorită păsuire
A unor umbre firave, plăsmuire.

Toamna din suflet amestecând culoare,
Frunze dansând palid într-o mirare
Cad înserări ca-ntr-o anemiere,
Tușa finală bronz, aur și miere.

 

Felinarul de sub geam

felinar

Văzuse multe de-a lungul întregii sale existenţe, dar nu suflase nicicând o vorbă, nimănui, despre toate acestea. Stătea impasibil, în singurătatea sa maiestuoasă, privind totul de la o înălţime apreciabilă la care nu ar fi putut ajunge nici un om fără de ajutor.

Poate doar vântul cel veşnic în mişcare, stropii reci din serile cenuşii de toamnă, sau razele jucăuşe din zilele lungi de vară, i-ar fi putut smulge vreun secret, doar fiind martori la fel de tăcuţi, ca şi el, ai acelor clipe.

*

E noapte târzie, acum, iar gândurile învălmăşite îşi caută odihna în palma îngheţată ce sprijină tâmpla pulsândă, se vor ocrotite de rele, învăluite în căldura răspândită cu zgârcenie de o lumânare verzuie ocrotită de un pahar ştirb care poartă ultimele rămăşiţe ale unui fantastic desen auriu.

Razele ce străbat prin sticla semiopacă aruncă umbre fantastice în jur, imaginând personaje gârbovite de tremurul flăcăruii jucăuşe, respiraţia abia simţită făcând-o să danseze în acest fel.

Zbateri de aripi cenuşii, gânduri întoarse spre înăuntrul fiinţei, fantasme abia întrezărite, noapte adâncă coborâtă peste lume, toate la un loc şi fiecare în parte îşi ţes povestea distinct, cu trăiri şi culori diferite.

Se-aşază praful peste gânduri nespuse, păianjenii ţes pânze translucide în colţuri întunecate şi umede de lacrimi necurse, contururile clipelor trecute dansează sacadat, ca într-un dans ritual de început de lume. Îşi râd de insomnia ce mă stăpâneşte. Din aburul cafelei se-nfiripă un djinn ce pare hotărât să-mi împlinească orice dorinţă. Aş vrea…, aş vrea…, iar nehotărârea mea îl alungă definitiv, nu înainte de a se mai roti de câteva ori deasupra ceştii. Printre genele întredeschise zăresc dansul neîntrerupt al flăcăruii ce pare a se stinge, lăsând în urmă miros de fitil ars şi parafină topită. Aburul s-a risipit de mult, iar lichidul întunecat pare acum îngheţat în nemişcarea lui, un fel de foaier la intrarea în iad.

Pendula pendulează peste porţi pierdute, plecate păsuiri prin perioade primitive.

Zgomotul cadenţat îmi pare insuportabil, iar eu cred că am aţipit, sau, doar, am visat cu ochii întredeschişi şi mintea trează scriind crâmpeie de vers în amintiri mătuite.

Toamna din mine e plină de griuri
De clipe căzute în adânci nemişcări
E cer împânzit de nori, cenuşiuri
Ce plâng pe la colţuri de alei, pribegiri.

*

Aroma cafelei mai străjuie doar în amintire, iar felinarul de sub fereastră îmi promite că atunci când razele soarelui îi vor ştirbi strălucirea îmi va şopti doar mie toate poveştile adunate până acum.

Povestea lui, a celui care, seară de seară, stătea sub fereastra ei, pândindu-i orice mişcare, cu speranţa încă vie că îi va putea ierta rătăcirea de o clipă, lăsându-se îmbătat de umbrele pe care silueta diafană le arunca pe frânturile de draperii închise. Povestea ei, a celei căzută în contemplarea scrisorilor pe care le primise cu ani în urmă, visând  la clipele acelea de fericire nepermisă pe care le trăise cu răsuflarea tăiată într-o vară târzie, sperând încă… Şi  multe, multe altele pe care, în scurtul răstimp rămas până la ivirea soarelui, nu mai avu timp să mi le rezume.

Ce s-a mai scris pe aceeaşi temă găsiţi aşezat în tabel la Eddie.

imagine:

Paşi noi spre un nou început

fractali

Ştia că lipsa soarelui induce stări de depresie, mai uşoare sau mai grave, stări din acelea în care se simţea lipsită de orice chef, în timpul cărora ba nu ar vrea să mai părăsească patul călduţ, ba nu-i vine nici să citească, nici să comunice cu cei din jur, ba ar mânca mai tot timpul ceva bun, dulce sau sărat, în funcţie de starea de moment, ba ar sta cu ochii lipiţi de ecranul televizorului în aşteptarea unui film bun.

Avea nevoie de un impuls, de o cheie care să-i deschidă uşa spre pofta de viaţă, de a face altceva, de a ieşi din starea de anxietate ce părea să pună stăpânire pe ea.

Timpul se prelingea greu perceptibil odată cu acele secundarului care făceau un zgomot sec din cauza mecanismului ascuns în cutia de lemn lăcuit ce părea prea mare pentru el, măsurându-i gândurile nu tocmai luminoase, anunţându-şi trecerea prin bătăile de gong auzite la fiecare oră. Ar fi aruncat orologiul acela îmbătrânit chiar în acea clipă, dacă nu ar fi fost una din moştenirile de familie care aduceau locuinţei un aer de muzeu, în care curgerea timpului încremenise între zidurile îmbrăcate cu mătase, ce păstrau miros de tămâie şi lavandă, în culori stinse, îmblânzite de soarele care se strecurase atâta amar de vreme prin ferestrele acum acoperite cu draperii grele de catifea.

Ar fi vrut să se poată scutura de tot praful amintirilor care cântărea prea mult pe umerii ei fragili, povară ce părea tot mai greu de dus de la o zi la alta. Ar fi vrut să lase totul aşa cum era, un cadru familiar dintr-un album cu fotografii de familie şi să păşească spre o viaţă nouă, mai luminoasă, mai altfel, dar pentru asta ar fi trebuit să se rupă de tot ceea ce o înconjura, să le lase în nemişcarea lor şi să le privească doar ca spectator, nu ca protagonist ce face parte din acea piesă.

Strânse puternic pleoapele şi se aruncă în gol.

În golul acela creat între gânduri şi trecerea timpului, în care totul părea să aibă o altă înfăţişare, o altă curgere, infinite posibilităţi şi percepţii ale culorilor, obiectelor, stărilor, materiei însăşi, un alt început şi chiar un alt sfârşit, un vid care nu mai era vid, acum, populat de înţelegerea tacită şi subtilă a momentului dat, ce-şi găsea multiplicările nesfârşite în interiorul fiinţei sale. O astfel de experienţă a fost menită să-i schimbe cursul vieţii, devenind, pentru o clipă, spectator imparţial al propriilor sale trăiri, agăţat de o bulă salvatoare de aer curat, o bulină  ce împrumutase culorile curcubeului, având menirea de a o purta spre mal, un ţărm al schimbării, al unor paşi de început a noii sale vieţi.

Îşi va procura o cartelă care îi va deschide orice uşă, chiar dacă va fi dotată cu sisteme de închidere electronice sau nu, chiar dacă va trebui accesată manual sau nu, chiar dacă posibilităţile de a pătrunde dincolo de ele vor fi infinite.

O singură monedă mai păstră din vechea ei viaţă pe ale cărei feţe erau gravate chipurile celor dragi, iar tot ce însemna trecut, orice scriere, orice amintire, va rămâne dincolo de zidurile fortăreţei nou create.

Din aceeaşi duzină de cuvinte (matase, tamaie, moneda, impartial, vid, cartela, cheie, bulina, anxietate, perceptibil, altfel, scriere) s-au mai ivit scrieri pe care le găsiţi în tabel la Eddie.

Imagine:

Vizita neaşteptată a unei veri întârziate

 

fluturas

Se aşezase pe piatra aceea albăstruie ca valurile tulburi într-o zi ploioasă culeasă de pe ţărmul mării în acea vară, care tocmai trecuse. Părea o apariţie ce nu-şi avea locul în peisajul tomnatic, musafir întârziat dintr-o zi fiebinte, ce voia să simtă gustul sărat al valurilor spumegânde, să respire puţin din aerul iodat pe care acea bucată de vacanţă ar fi putut să o păstreze.

Oare ce l-o fi atras mai mult, acolo, pe pervazul ferestrei scăldat în raze vesele de soare tomnatic? !?

Ar fi putut poposi oriunde, pe petale multicolore de flori, pe firul ierbii încă verde, pe steluţele violacee ce-mi răsfăţau privirea în dimineţile senine, dar nu, el alesese crâmpeiul albăstrui, cu o curiozitate pornită din cine ştie ce instinct al culorilor necunoscute. Se completau foarte bine, ce-i drept, nuanţele calde ale aripilor sale catifelate cu asprimea colţuroasă a pietrei de-un albastru cenuşiu, mai mult un turcoaz stins, întunecat, de fapt.

Venise pentru o vizită scurtă, doar cât să-l prind într-un cadru menit a-mi aminti momentul în care alesesem să culeg acea bucăţică din stâncile ce stăvileau valurile în avântul lor spre ţărm, despre care crezusem că sunt vopsite înainte de a le studia mai atent, un calcar ce contrasta plăcut cu acela alb lăptos, reuşind să-mi aducă un dor acut de mare, soare, vacanţă, libertate.

Mi-aş fi împreunat palmele, dacă aş fi ştiut că acest gest avea să -mi readucă foşnetul valurilor,  mângâierea sărată a nisipului lipit de pielea încă umedă de spuma mării. Aş fi căutat să regăsesc toate senzaţiile acestea trecute în orice lucruşor rămas neatins de atunci şi, poate,  aş fi reuşit să dau peste vreun fir rătăcit de nisip între filele cărţii care mă însoţise zilnic pe plajă.

Eu nu mi-aş fi îngrădit zborul liber pe niciun pervaz, fie el şi scăldat în soare, nu aş fi poposit pe niciun colţişor de piatră, fie ea şi albăstruie, culeasă de pe ţărm de mare neagră.

De parcă mi-ar fi citit gândurile se îndreptă spre raza de soare ce zâmbea dincolo de ferestre, nu înainte de a plana lin deasupra pietrei, ca pentru a-şi lua rămas bun. Mai e mult până vara viitoare, păru să spună, strecurându-se spre ultimele luciri ale toamnei, ştiind cumva că de a doua zi  ne vor vizita frigul, norii, ploile.

M-aş fi oprit şi eu din orice îndeletnicire să mă aşez pe un colt de stâncă albăstruie dacă aş fi ştiut că asta îmi  poate aduce vara înapoi.

Rugăciune

ruga

Doamne, doar atât te-aş ruga
Împietreşte un zâmbet pe faţa mea
Să nu ştie nici bunul, nici răul ce simt
Să par mască cioplită-n granit
Surâzând.

Doamne şi încă ceva te-aş ruga
Fă din lacrimi o sărbătoare a mea
Să lucească mereu printre astre,
Să îmi spună poveşti în cuvinte măiastre,
Alinând.

Doamne, te rog, de asculţi ruga mea
Adu-n lume puterea de a ierta
Fă din oameni făpturi de poveste
Care au gând curat, de poţi, izbăveşte
Zâmbind.

Pe aceeaşi temă s-au mai scris rugăciuni ce nu sunt aşezate în nici un tabel, deocamdată.

imagine: Pinterest

Din viaţă, ca-n viaţă

etern

Simţea, de cele mai multe ori, că are nevoie de linişte pentru a putea fi în acord cu ea şi gândurile ei. Orice zgomot cât de mic îi întrerupea firul gândurilor care se destrămau la fel de uşor precum puful păpădiilor risipit de vânt, iar cuvintele păreau să rămână suspendate în eter. Le-ar fi făcut o capcană care să le ţină undeva între degete şi tastatură, fără putinţa de a se risipi. Ar fi cârpit cu zâmbete orice pauză lăsată de fuga lor si ar fi înnădit frază cu frază, în minte, până când ar fi căpătat un contur verosimil.

Ar fi putut ţese cu fir de mătase, rezistent, orice idee, pe războiul putred al incertitudinilor, ros de umezeala ploilor nesfârşite de lamentări şi neputinţe, cu urzeală zdravănă de idealuri certe, de crezuri ce se vor împlinite, care-şi cereau cu voce baritonală dreptul la atenţie.

Nu, un gând nu poate fi etern, nici măcar un ideal, dar să încerce a le împlini pe toate i se părea curată nebunie.

Viaţa nu îi oferise numai căi presărate cu petale de trandafir, nici poduri aurite peste apele tulburi pe care le-ar fi vrut acoperite de gheaţa nepăsării, dar era conştientă că nu se născuse cu această calitate. Ar fi putut fi orice şi oricum, numai nepăsătoare sau lipsită de empatie nu.

Îşi ţinea imaginaţia trează, lăsând-o aprinsă, uneori, de filmele mute ale realităţii în care protagoniştii păreau a fi înlănţuiţi într-un vals al rozelor nesfârşit, vrând să uite că totul e doar poleială iluzorie. Părea, uneori, cufundată într-un somn superficial, cu visuri colorate, din care nu ar mai fi vrut să se trezească. Ştia că asta nu e o soluţie, ci doar o armură pe care o purta atunci când realităţile vieţii deveneau de nesuportat, fiind mai uşor, astfel, a-şi ascunde nemulţumirile, neîmplinirile care o bântuiau.

Dar ştia, în acelaşi timp, că ar trebui să fie conştientă de faptul că posedă o avere de neînlocuit, una pe care nu ar fi dat-o în schimbul niciunei străluciri efemere.

Chiar dacă viaţa i se părea deseori grea, supunând-o la încercări care îi păreau nemeritate, avea puterea de a le trece pe toate, de a izbândi, chiar şi atunci când orice portiţă salvatoare i se părea a fi ferecată.

S-ar fi putut revolta, dar cui i-ar fi păsat?!? S-ar fi războit, dar cu cine?!? Ar fi cerut cont tuturor planetelor, constelaţiilor, lunii negre, lunii magice, lunii sângerii, Pământului însuşi sau chiar soarelui, dar toate ar fi râs în sinea lor.

Îşi coborî pleoapele de parcă ar fi vrut să-şi stăpânească gândurile contradictorii, rămânând aşa, ca într-un început de rugăciune.

Cu aceeaşi duzină de cuvinte (etern, idealuri, orice, viata, aprinsa, minte, putred, gheata, somn, ascunde, avere, grea) s-au mai jucat şi alţii, ale căror scrieri nu sunt cuprinse, încă, în niciun tabel.

 imagine: Pinterest